Realizace

Převážná většina obrázků je pořízena obyčejným fotoaparátem v mobilním telefonu - kvalita fota tomu tedy i odpovídá.

Texty a fota jsou průběžně doplňovány.